Vi ser en värld DÄR

ALLA BARN HAR RÄTT ATT
UTVECKLAS LEKA PÅVERKA UTFORSKA BESTÄMMA SAMARBETA

Ta reda på mer hur vi på Riskful Play jobbar för att få barnen att bli ens bästa jag.

VÅR MISSION

Vi skapar förutsättningar för alla barn att utvecklas på sina egna villkor.

Detta genom att inspirera med vårt arbete och dela med oss av vår kunskap till barn och alla som jobbar med barnfrågor. Vi vill att alla ska växa med oss.

Riskful Play är en kunskapsorganisation för barns rätt till sina miljöer för lek, lärande och rörelse. Riskful play erbjuder processledning, bygglek, aktivitetsdagar och kunskapsutveckling.
Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där inte minst våra yngsta medborgare känner framtidstro, har förmågan att påverka sin egen framtid, är friska och med fullt självförtroende kunna klara av de utmaningar som morgondagen innebär.
GRUNDADES VI
1991
BARN I RÖRELSE
+
BARN HÖRDA
+
SIFFROR FRÅN RISKFUL PLAY SEDAN 2019

TJÄNSTER & PRODUKTER

VAD GÖR VI?

Riskful Play är din partner för att främja lek, rörelse och utveckling hos barn och unga med utgångspunkt i Riskful Play -metoden. Vi erbjuder en mångsidig uppsättning tjänster som sträcker sig över olika områden för att stödja en hälsosam och modig miljö.

Nyfiken? Välkommen att kontakta oss på 
ORGANISATION@RISKFULPLAY.SE

Håller föreläsningar och utbildningar för att sprida kunskap om vikten av lek, rörelse och risktagande för barns utveckling. Kontakta oss gärna för att skräddarsy program kopplade till vårt expertområde.

Klicka här för att utforska vårt utbud

Skapar dialoger med barn & unga för att integrera deras perspektiv vid utveckling av deras utemiljöer, inför skolbyggnation och arbetet kring stadsplanering. Vi finns i alla skalor.

Maila oss på organisation@riskfulplay.se för att se hur vi kan hjälpa er

Främjar risktagande lek och utvecklar barns rörelseförståelse genom olika aktiviteter. Vi aktiverar offentliga torg och parker, inspirerar på förskola och skola samt bidrar med kompletterande aktiviteter för föreningslivet.

Boka oss genom att maila organisation@riskfulplay.se

Bygglek är ett pedagogiskt helhetskoncept vi har utvecklat tillsammans med barn och pedagoger under fyra års tid. Konceptet är framtaget för utemiljöer med fokus på att skapa förutsättningar för barns motoriska utveckling.

Klicka här för att läsa mer om vårt bygglekskoncept

Oavsett om du är en rektor som sitter och kämpar för att bevara material på din förskolegård eller om du är en fastighetsutvecklare, arkitekt eller tjänsteperson som vill skapa de bästa miljöerna för våra barn och ungdomar, så finns vi här med vår kompetens för att hjälpa er driva igenom era mål.

Maila oss på organisation@riskfulplay.se för att se hur vi kan hjälpa er

INLÄGG & FORSKNING

Only Best Stories. DIVE IN!

Hej rektorer, pedagoger och politiker! Vill ni skapa spännande och…

Läs mer

Tillsammans med Change The Game arrangerar Riskful Play två seminarium…

Läs mer

17 juni invigs Vallentunas fullstora Discgolfbana! Discgolf är en av…

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM RISKFUL PLAY

Frågor som ni är nyfikna på

Nej, syftet med Riskful Play är att skapa förutsättningar för våra barn och unga att kunna utmanas och utvecklas på sina egna villkor. Givetvis under relativt ”säkra” och kontrollerade former.

Det finns många anledningar att satsa på våra barn och att ge dem de bästa förutsättningarna för ett gott och utvecklande liv.

Riskful play värnar om barnens utveckling genom att skapa möjligheter för dem att utforska, ta risker i en kontrollerad miljö för att lära sig hantera och utveckla ett riskmedvetande. Genom att engagera barnen i risky plays principer lär de sig viktiga färdigheter som problemlösning, beslutsfattning och ökat självförtroende för att nämna några få exempel – något som de tar med sig resten av livet.

Vi på Riskful Play är också väldigt måna om att lyfta dagens utmaningar som våra barn står inför: Större begränsningar för fri lek, ökat skärmtittande och allt mer stillasittande livsstil. Vi vill genom vårt arbete inspirera barn och unga till goda vanor som i förlängningen ökar chanserna till att de får en mer aktiv livsstil senare i livet.

Barnen är vår framtid, det kommer vi inte ifrån. På ett eller annat sätt påverkar alla våra val vilken förutsättning vi ger våra barn att växa upp i.

När vi ändå gör något, varför inte göra något bra? Självklart förstår vi att det finns många frågor att engagera sig i och mycket som tar vår tid i anspråk. Det är därför vi finns som organisation, för att hjälpa dig hjälpa och ta till vara våra yngsta medborgares röster.

Vi kommer inom kort under sommaren 2023 släppa en steg för steg guide hur just ni kan komma igång med Riskful Play i er organisation. 

För närvarande är ni välkomna att höra av er till oss via mail på organisation@riskfulplay.se

Vi finns där barnen finns. Därför är kommunala verksamheter, förskola och skola något vi jobbar med naturligt. Dock hjälper vi även er som utvecklar platser eller skapar aktivitet för barn och ungdomar, som idrottsföreningar, fastighetsutvecklare, arkitektkontor och andra likasinnade organisationer.

Vår målbild är att bidra till att skapa miljöer som ger goda förutsättningar för barn och ungdomar att få ta del av, utmanas och utvecklas. Exempel på våra insatser:

  • Kartläggning av aktivitetsutbud inom hela eller delar av ett område.
  • Dialog med barn, ungdomar och relevanta intressenter och sammanställning av underlag.
  • Aktivitetsdagar i samband med större lokalevenemang eller inspirationsdag på kommunen eller förskolan.
  • Processledning i hur man kan implementera risky play konceptet i organisationen.
  • Stötta i lokala frågor på enskilda skolgårdar när det kommer till barnens och pedagogernas utemiljö.

Kom ihåg att varje projekt är unikt och att det är viktigt att titta på era specifika förutsättningar, ni är alltid välkomna att höra av er för att lufta era tankar hos oss. Maila oss på organisation@riskfulplay.se

KONTAKTA OSS

SÄG HEJ, Välkommen att kontakta oss

ORGANISATION@RISKFULPLAY.SE

VÅRA UPPDRAGSGIVARE

URVAL AV VÅRA BESTÄLLARE & SAMARBETEN SOM FÅR SAKER ATT HÄNDA!