Vi ser en värld DÄR

ALLA BARN HAR RÄTT ATT
UTVECKLAS LEKA PÅVERKA UTFORSKA BESTÄMMA SAMARBETA

Ta reda på mer hur vi på Riskful Play jobbar för att få barnen att bli ens bästa jag.

VÅR MISSION

Vi skapar förutsättningar för alla barn att utvecklas på sina egna villkor.

Detta genom att inspirera med vårt arbete och dela med oss av vår kunskap till barn och alla som jobbar med barnfrågor. Vi vill att alla ska växa med oss.

Riskful Play är en kunskapsorganisation för barns rätt till sina miljöer för lek, lärande och rörelse. Riskful play erbjuder processledning, bygglek, aktivitetsdagar och kunskapsutveckling.
Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där inte minst våra yngsta medborgare känner framtidstro, har förmågan att påverka sin egen framtid, är friska och med fullt självförtroende kunna klara av de utmaningar som morgondagen innebär.
1991
GRUNDADES VI
+
BARN I RÖRELSE
+
BARN HÖRDA
SIFFROR FRÅN RISKFUL PLAY SEDAN 2019

HUR VI ENGAGERAR OSS

VAD VÅR ORGANISATON ERBJUDER

PROCESSLEDNING

Riskful Play erbjuder processledning kring frågor om att skapa inspirerande och utvecklande miljöer för barn.

AKTIVITETSDAG

Lärorika och magkittlande aktivitetsdagar för barn, idrottsföreningar, lärare och pedagoger.

BYGGLEK

Bygglek är ett pedagogiskt helhetskoncept för utemiljöer med fokus på att skapa förutsättningar för barns motoriska utveckling.

KUNSKAP

Kurser och workshop i ämnen som berör barns möjligheter till utveckling och rättigheter.

Nyfiken? Välkomna att kontakta oss på

organisation@riskfulplay.se

BOKA OSS

Riskful Play Organisationen erbjuder föreläsningar, workshops och aktiviteter för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn att få en bra barndom – något som ligger till grund för resten av deras liv.

Vi hoppas inspirera alla som interagerar med barn att utforska och upptäcka samtidigt som säkerhet och risk balanseras.

För bokning och offert, vänligen kontakta oss på organisation@riskfulplay.se

KURSER OCH WORKSHOPS SOM VI ERBJUDER

 • Introduktion till riskfylld lek
 • Standard på liv och död
 • Vänner genom kamplek
 • Barnens rätt i samhället
 • Lek för folkhälsan – Ett stadsbyggnadsperspektiv
 • Byggleken – Om att bygga barnets självförtoende bit för bit

Nyfiken på något mer specifikt? Välkommern att höra av er till oss via vårt organisationsmail.

 

RISKFUL
PLAYS
BYGGLEK

Riskful Plays bygglekskoncept ger en unik byggleksupplevelse som främjar lek och lärande på ett fördjupat sätt. Kom med på en resa där barnens kreativitet och utforskande står i centrum. Byggleken är ett engagerande verktyg för utveckling och lärande. Välkommen till en värld där ett koncept ger oändliga möjligheter för lekande och lärande.

Vårt lanseringserbjudande till er gäller till och med 2023-12-31. 

För priser, paket och order vänligen maila till organisation@riskfulplay.se

INLÄGG & FORSKNING

Only Best Stories. DIVE IN!

Hej rektorer, pedagoger och politiker! Vill ni skapa spännande och…

Läs mer

Tillsammans med Change The Game arrangerar Riskful Play två seminarium…

Läs mer

17 juni invigs Vallentunas fullstora Discgolfbana! Discgolf är en av…

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM RISKFUL PLAY

Frågor som ni är nyfikna på

Nej, syftet med Riskful Play är att skapa förutsättningar för våra barn och unga att kunna utmanas och utvecklas på sina egna villkor. Givetvis under relativt ”säkra” och kontrollerade former.

Det finns många anledningar att satsa på våra barn och att ge dem de bästa förutsättningarna för ett gott och utvecklande liv.

Riskful play värnar om barnens utveckling genom att skapa möjligheter för dem att utforska, ta risker i en kontrollerad miljö för att lära sig hantera och utveckla ett riskmedvetande. Genom att engagera barnen i risky plays principer lär de sig viktiga färdigheter som problemlösning, beslutsfattning och ökat självförtroende för att nämna några få exempel – något som de tar med sig resten av livet.

Vi på Riskful Play är också väldigt måna om att lyfta dagens utmaningar som våra barn står inför: Större begränsningar för fri lek, ökat skärmtittande och allt mer stillasittande livsstil. Vi vill genom vårt arbete inspirera barn och unga till goda vanor som i förlängningen ökar chanserna till att de får en mer aktiv livsstil senare i livet.

Barnen är vår framtid, det kommer vi inte ifrån. På ett eller annat sätt påverkar alla våra val vilken förutsättning vi ger våra barn att växa upp i.

När vi ändå gör något, varför inte göra något bra? Självklart förstår vi att det finns många frågor att engagera sig i och mycket som tar vår tid i anspråk. Det är därför vi finns som organisation, för att hjälpa dig hjälpa och ta till vara våra yngsta medborgares röster.

Vi kommer inom kort under sommaren 2023 släppa en steg för steg guide hur just ni kan komma igång med Riskful Play i er organisation. 

För närvarande är ni välkomna att höra av er till oss via mail på organisation@riskfulplay.se

Vi finns där barnen finns. Därför är kommunala verksamheter, förskola och skola något vi jobbar med naturligt. Dock hjälper vi även er som utvecklar platser eller skapar aktivitet för barn och ungdomar, som idrottsföreningar, fastighetsutvecklare, arkitektkontor och andra likasinnade organisationer.

Självklart! Det finns flera olika sätt att engagera oss i er organisation. Kontakta oss gärna på organisation@riskfulplay.se för att höra hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Vi har under åren utvecklat en rad metoder som både lämpar sig för organisatoriska frågor likväl praktiska frågor ute på plats.

Våra vanliga uppdragsformer.

 • Medlemskap. Genom att bli medlemmar hos Riskful Play stöttar ni oss i vårt arbete – och självklart får tillgång till mer förmånligare priser på våra tjänster.
 • Projektbaserat. Vi kommer in för en punktinsats för er specifika fråga.
 • Ideellt. Brinner ni för frågor om barn? Vi stöttar gärna ideella eldsjälar i sin resa för att skapa en bättre framtid för våra barn och ungdomar. <3

Vår målbild är att bidra till att skapa miljöer som ger goda förutsättningar för barn och ungdomar att få ta del av, utmanas och utvecklas. Exempel på våra insatser:

 • Kartläggning av aktivitetsutbud inom hela eller delar av ett område.
 • Dialog med barn, ungdomar och relevanta intressenter och sammanställning av underlag.
 • Aktivitetsdagar i samband med större lokalevenemang eller inspirationsdag på kommunen eller förskolan.
 • Processledning i hur man kan implementera risky play konceptet i organisationen.
 • Stötta i lokala frågor på enskilda skolgårdar när det kommer till barnens och pedagogernas utemiljö.

Kom ihåg att varje projekt är unikt och att det är viktigt att titta på era specifika förutsättningar, ni är alltid välkomna att höra av er för att lufta era tankar hos oss. Maila oss på organisation@riskfulplay.se

KONTAKTA OSS

SÄG HEJ, Välkommen att kontakta oss

ORGANISATION@RISKFULPLAY.SE

VÅRA UPPDRAGSGIVARE

URVAL AV VÅRA BESTÄLLARE & SAMARBETEN SOM FÅR SAKER ATT HÄNDA!